Skip to content Skip to footer

W Akaszy każda myśl, idea i działanie z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są przechowywane w nieskończoność. Jest to pewnego rodzaju baza danych o tym, co dzieje się we wszystkich współistniejących ze sobą wszechświatach.

Kroniki Akaszy są zapisem tego, co się wydarzyło, co się wydarza i tego co się wydarzy. Ponieważ są one wyższym wymiarem, reguły czasu tak naprawdę nie mają tu zastosowania. Czas to płaski okrąg dla Kronik Akaszy, więc informacje sprzed 2000 lat są tak samo przystępne, jak to co się wczoraj przydarzyło. A to co przydarzyło się wczoraj, jest tak dostępne, jak to, co mogłoby się przydarzyć za 10 lat, jeśli pozostanie się na tej samej trajektorii przeznaczenia.

Co ciekawe, wszystko ma swój własny zapis w Akaszy. Twoja dusza ma zapisy Akaszy; Twój dom ma zapisy Akaszy; Twój pies, a nawet Twój związek! Możesz otworzyć określone zapisy rzeczy, aby poznać informacje, które ich dotyczą.

Kroniki Akaszy oferują odkrycie własnej historii, aktywowanie wewnętrznego potencjału i transformację, udzielając nam dokładnie mądrości, wskazówek i energicznego wsparcia, których potrzebujemy w tym życiu. Kroniki Akaszy są interaktywne, ponieważ mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie, nasze relacje, nasze uczucia i systemy wierzeń oraz potencjalną rzeczywistość, którą do nas przyciągamy.

  • Poznaj cel swojego życia
  • Twój drogowskaz do podejmowania ważnych decyzji
  • Odkryj swoje nieskończone możliwości
  • Określ potencjał i mocne strony swojej duszy
  • Poznaj, zrozum i pokonaj własne ograniczenia
  • Zrozum i stwórz silniejsze relacje, znając swoje poprzednie wcielenia
  • Zrozum źródło swoich problemów i świadomie je uwolnij
  • Poczuj więź z boskością która w Tobie drzemie

Cena: £120 za 1,5 godziny

Czas trwania: sesja 1,5 godziny

Lokalizacja: sesje zdalne przez Skype, telefon, komunikatory internetowe i inne środki.