Skip to content Skip to footer

Hipnoza regresyjna to przygoda, podróż w głąb siebie. To podróż przez między wymiarowe portale czasu i komunikację telepatyczną. To głębokie zanurzenie się w emocjach w poszukiwaniu korzeni problemów, które są głęboko ukryte wewnątrz Ciebie.

Hipnoza regresyjna pozwala otworzyć drzwi do Twojej podświadomości, aby Twoja istota mogła wyjść poza percepcję zmysłową i uzyskać dostęp do informacji, do których dostęp byłby niemożliwy w „normalnych” okolicznościach. Pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania, na które nie potrafiłeś/łaś odpowiedzieć i wskazać przyczyn problemów, dyskomfortu, niepokoju i symptomów somatycznych ukrytych w innych wymiarach energetyczno-czasoprzestrzennych. W wymiarach innych niż ten, w którym przebywasz w tej fizycznej egzystencji. Mówiąc najprościej: hipnoza pozwala zrozumieć pochodzenie określonego bloku lub sytuacji. Pozwala uświadomić sobie przyczyny specyficznych wydarzeń, a także pozornych zbiegów okoliczności. Daje możliwość interakcji z samym sobą, z otoczeniem na poziomie energetycznym i pozwala rozwiązywać wewnętrzne konflikty, odblokować zastałe lub pogarszające się sytuacje osobiste.

Niektóre wyniki hipnozy są natychmiast zauważalne, ale inne potrzebują dość długiego czasu, aby się ujawnić. Czas potrzebny na zmetabolizowanie sesji hipnozy regresywnej różni się w zależności od osoby i okoliczności. Niektórzy ludzie zauważają korzyści zaraz po zakończeniu sesji, podczas gdy inni wyczuwają stopniową, ale stałą osobistą przemianę, zauważając różnice w odniesieniu do przeszłości, tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu. Jak długo utrzymują się efekty hipnozy regresywnej? To jest bardzo względne. Czas trwania efektów zależy od zgodności z celem osiągniętym w hipnozie regresywnej. Wszystko zależy od naszych osobowości, a te mogą się zmienić w dowolnym momencie z naszej własnej woli. Niektóre wyniki mogą trwać kilka dni lub tygodni. Inne trwają, dopóki nie zajdą poszczególne zmiany, które zastąpią poprzednią, a jeszcze inne mogą trwać całe życie.

Podczas sesji co-telepatycznej zarówno telepata/osoba wspierająca, jak i klient zostają poddani hipnozie, wspólnie odkrywają i pracują nad problemami, z którymi przyszedł klient. Praca, którą wykonuje telepata, jest identyczna z tym, co sam klient mógłby zrobić w środowisku hipnotycznym. Czasami efekt jest nawet lepszy, gdyż telepata jest w stanie osiągnąć głębszy stan hipnotyczny niż klient. W przypadkach, gdzie klient „nie może” lub nie chce poddać się hipnozie, może wybrać zaufaną osobę, która podda się hipnozie w jej imieniu lub skorzysta z usług telepaty.

 • Ulga od obecnych objawów psychicznych i emocjonalnych
 • Jaśniejszy umysł
 • Uwolnienie ograniczających myśli i zachowań
 • Złagodzenie głęboko osadzonego bólu fizycznego i emocjonalnego
 • Swobodniejsza miłość do siebie i innych
 • Uwolnienie od strachu przed przyszłością
 • Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości
 • Bardziej pozytywne podejście do życia
 • Podwyższenie wartości
 • Pogłębiona więź z bliskimi
 • Uwolnienie od strachu przed śmiercią
 • Głęboka świadomość własnej nieśmiertelności
 • Rozwój świadomej kontroli nad swoim ciałem
 • Głębsze zrozumienie wyzwań, które niesie życie
 • Usunięcie barier utrudniających wewnętrzny spokój
 • Uwolnienie od chorób wywołanych przez stres
 • Zrozumienie relacji i tworzenie zdrowszych wzorców
 • Odnowiona motywacja i siła woli do wprowadzania zmian na lepsze.
 • Zmiana perspektywy
 • Zmiana priorytetów
 • Transformacja żalu po stracie bliskiej osoby
 • Duchowy wzrost

Cena: £300 (koszt za sesję)

Czas trwania: od 1 do 2,5 godziny

Lokalizacja: zdalna, przez skype, nagranie wliczone w cenę.